بزرگـــــراه

تاثیر «آموزش در خانه» بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی کودکان

تاثیر «آموزش در خانه» بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی کودکان

در طول همه گیری کووید۱۹ تعداد کودکانی که تحت آموزش خانگی هستند بطور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از والدین ممکن است نگران باشند که آیا آموزش خانگی می تواند بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی فرزندشان تاثیر بگذارد؟

تعریف «آموزش در خانه»: ابتدا لازم است با مفهوم آموزش در خانه آشنا شویم. مدرسه در منزل یا آموزش در خانه عبارت است از آموزش به کودکان که در داخل خانه صورت می‌گیرد. این آموزش غالباً توسط والدین یا معلم خصوصی به صورت حضوری یا مجازی انجام می‌شود. در بسیاری از کشورها، تدریس در خانه، به معنای امروزی آن، به‌عنوان جایگزینی برای شرکت در مدارس دولتی و خصوصی تلقی شده و یک گزینه قانونی برای والدین به شمار می‌رود.

جالب است بدانید که در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر (تقریبا ۹ درصد) کودکان سن مدرسه در آمریکا به این روش آموزش می‌بیننند و به کلی از آموزش رسمی مدارس (حتی آموزش مجازی مدارس) خارج هستند.

در این مطالب به جمع‌بندی نتایج برخی از مهم‌ترین تحقیقات علمی انجام شده در این رابطه پرداخته می‌شود (لیست کامل منابع در سایت بزرگراه).

 

عملکرد تحصیلی

در بیشتر مطالعات، دانش آموزانی که تحت آموزش خانگی بوده اند در مقایسه با کودکان مدارس عمومی، در آزمون مهارت‌های تحصیلی نمره بالاتری داشته اند.

 

مهارت‌های اجتماعی

نتایج تحقیقات در مورد مهارت های اجتماعی متنوع بوده است. برخی مطالعات هیچ تفاوتی در مهارت های اجتماعی بین کودکان آموزش خانگی در مقایسه با مدارس معمولی نشان نداده اند. برخی مطالعات هم نشان داده اند که کودکان های تحت تعلیم و تربیت در خانه از نظر توانایی های اجتماعی نمره بالاتری دارند و برخی دیگر نیز دریافتند که کودکان آموزش دیده در خانه از مهارت های اجتماعی پایین تری برخوردارند.

 

موفقیت بلند مدت

مطالعات نشان می دهند كودكان تحت «آموزش در خانه» از میانگین موفقیت بالاتری نسبت به کودکان مدارس برخوردارند. در برخی مطالعات اما هیچ تفاوتی بین دانشجویان تحصیل کرده در خانه و مدارس معمولی در میزان فارغ التحصیلی از دانشگاه پیدا نشده است.

لازم به ذکر است این تفاسیر دارای این محدودیت هستند که خانواده ها در آموزش خانگی با خانواده هایی که به نوع دیگری تحصیل کرده اند ممکن است متفاوت باشند - به عنوان مثال ، ممکن است والدینی درآمد یا تحصیلات بیشتری داشته باشند که به احتمال زیاد در نتایج تحصیلی کودک تاثیر دارد. بنابراین نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که آموزش خانگی نمرات آزمون کودکان را بهبود می بخشد. زیرا کودکانی که در خانه آموزش دیده اند، ممکن است مادران تحصیل کرده داشته باشند. لذا اینجا «سطح تحصیلات مادر» موجب کسب نمرات بالاتر در آزمون پیشرفت تحصیلی می شود نه خود آموزش خانگی.


زهره عابدینی
کارشناس ارشد روان شناسی

 

منابع:

psychologytoday

Almasoud, S., & Fowler, S. R. (2016). The difference in the academic achievements of homeschooled and non-homeschooled students. Home School Researcher, 32(1), 1-4.

Cogan, M. F. (2010). Exploring academic outcomes of homeschooled students. Journal of College Admission, 208, 18-25.

Coleman, R. E. (2014). The homeschool math gap: The data. Coalition for Responsible Home Education.

Drenovsky, C. K., & Cohen, I. (2012). The impact of homeschooling on the adjustment of college students. International Social Science Review, 87(1/2), 19-34.

Kunzman, R., & Gaither, M. (2020). Homeschooling: An updated comprehensive survey of the research. Other Education, 9(1), 253-336.

Martin-Chang, S., Gould, O. N., & Meuse, R. E. (2011). The impact of schooling on academic achievement: Evidence from homeschooled and traditionally schooled students. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences du Comportement, 43(3), 195.

McKinley, M. J., Asaro, J. N., Bergin, J., D'Auria, N., & Gagnon, K. E. (2007). Social Skills and Satisfaction with Social Relationships in Home-Schooled, Private-Schooled, and Public-Schooled Children. Online Submission, 17(3), 1-6.

Medlin, R. G. (2006). Homeschooled Children's Social Skills. Online Submission, 17(1), 1-8.

Montes, G. (2006). Do Parental Reasons to Homeschool Vary by Grade? Evidence from the National Household Education Survey, 2001. Online Submission, 16(4), 11-17.

Montes, G. (2015). The social and emotional health of homeschooled students in the United States: A population-based comparison with publicly schooled students based on the national survey of children’s health, 2007. Home School Researcher, 31(1), 1-9.

Pearlman-Avnion, S., & Grayevsky, M. (2019). Homeschooling, civics, and socialization: The case of Israel. Education and Urban Society, 51(7), 970-988.

Ray, B. D. (2017). A systematic review of the empirical research on selected aspects of homeschooling as a school choice. Journal of School Choice, 11(4), 604-621.

Redford, J., Battle, D., & Bielick, S. (2017, April). Homeschooling in the United States: 2012. Washington, DC: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved August 1, 2017, from. (NCES 2016-096.REV) https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2016096rev

Sikkink, D., & Skiles, S. (2015). Homeschooling and young adult outcomes: Evidence from the 2011 and 2014 Cardus Education Survey. The Cardus Religious Schools Initiative.

تگ ها: آموزش در خانه homeschooling آموزش مجازی
اشتراک‌گذاری:

آخرین مقالات